Tin tức từ usccb

Tài nguyên mới làm nổi bật các bước để đối mặt với lạm dụng tình dục của giáo sĩ

Trang web này củng cố tầm quan trọng của việc phòng ngừa, bảo vệ và trách nhiệm giải trình nhằm đáp ứng công việc đang diễn ra nhằm xóa bỏ nạn lạm dụng tình dục tăng lữ. Duyệt qua các lớp của Motu Proprio của Đức Thánh Cha, Hiến chương bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên năm 2002 và những tiến bộ của nó, cũng như những cải cách mới sẽ được thảo luận ở Baltimore. Tìm hiểu thêm tại usccbprevention.org

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nêu vấn đề Tuyên bố về Lệnh Motu Proprio của ĐTC Phanxicô Đặt hàng Phản ứng trên Toàn thế giới đối với Tệ nạn Lạm dụng Tình dục

Tuyên bố của Ủy ban Hành chính của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ về những Scandals Lạm dụng Tình dục; Ủy ban công bố các hành động sẽ được thực hiện trong thẩm quyền của mình