Quận Cam Corázon Puro
Orange County
NA, California United States

Corazón Puro là một tổ chức đánh thức và đồng hành cùng các nhà lãnh đạo trong những lĩnh vực rất cần sự hỗ trợ. Được truyền cảm hứng từ cuộc đời và Thần học về Thân Thể của Thánh Gioan Phaolô II, những nhà lãnh đạo này được trang bị để trở nên lấy Chúa Kitô làm trung tâm, có trái tim thuần khiết, những tác nhân đầy niềm vui của sự thay đổi, trong thành phố và ngoài thành phố, trong đất nước này và vòng quanh thế giới.

Quận Cam Corázon Puro
Orange County
NA, California United States