Tuyên bố của Ủy ban Hành chính của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ về những Scandals Lạm dụng Tình dục; Ủy ban công bố các hành động được thực hiện trong thẩm quyền của mình