Đào tạo về Môi trường An toàn

ĐÀO TẠO NGƯỜI LỚN

Cần phải hoàn thành khóa đào tạo về môi trường an toàn trực tuyến hoặc trực tuyến trước khi bắt đầu dịch vụ và lặp lại ba năm một lần cho nhân viên và tình nguyện viên trên 18 tuổi.

Bấm vào đây để tải về và xem các Khóa Huấn Luyện Trực Tiếp 2021 – 2022 trong toàn Giáo Phận.

Đào tạo trực tuyến có thể được hoàn thành thông qua CMG CONNECT .

Nhấp vào đây để tải xuống Hướng dẫn CMG.

PARISH: K-8 TRAINING

LƯU HÀNH GRACE

Circle of Grace được sử dụng tại tất cả các giáo xứ và trung tâm của chúng tôi trong Giáo phận Orange như một chương trình đào tạo cho trẻ em từ lớp K-8. Chương trình giảng dạy này do Tổng giáo phận Omaha phát triển nhằm phục vụ mục đích kép là giáo dục và thông báo cho trẻ em về giá trị của mối quan hệ tích cực / lành mạnh với Chúa và những người khác.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web Vòng tròn Ân điển của Tổng Giáo phận Omaha.

Nhấp vào đây để tải về Tập tài liệu về Vòng tròn Ân sủng (tiếng Anh)
Nhấp vào đây để tải xuống Tập tài liệu về Vòng tròn Ân sủng (tiếng Tây Ban Nha)

SCHOOLS – K-8 TRAINING

DÒNG CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH RCL BENZINGER

RCL Benziger Family Life được sử dụng tại tất cả các trường của Giáo phận, từ lớp K-8. Chương trình an toàn tích hợp giáo dục an toàn cho trẻ em thành một cách tiếp cận toàn diện để giáo dục đời sống gia đình. Trong mỗi bài học của mọi cấp lớp, trẻ em được phát triển kiến thức, kỹ năng tự tin và quyết đoán cần thiết để NHẬN BIẾT, ỨNG PHÓ và BÁO CÁO các tình huống nguy hiểm. Cuộc sống Gia đình dựa trên các nguyên tắc được công nhận trên toàn quốc để có một chương trình an toàn cho trẻ em thành công.

Bấm vào đây để xem tóm tắt về trọng tâm của đơn vị.

PARISH: 9-12 ĐÀO TẠO

Một chương trình phòng chống lạm dụng tình dục, Vì giá trị của nó, Môi trường an toàn, Mối quan hệ lành mạnh cũng như các bài học về an toàn lành mạnh, hạnh phúc và thánh thiện.

PHÁ LẠI SỰ LÃO HÓA (LỚP 9-12)

Phá vỡ sự im lặng là một công cụ mạnh mẽ sử dụng định dạng DVD tương tác để khuyến khích thanh thiếu niên nói về lạm dụng tình dục và cũng để mô tả các dấu hiệu nguy hiểm của kẻ xâm hại tiềm năng. Thanh thiếu niên thường không thoải mái khi nói về lạm dụng tình dục và chính sự im lặng của chúng khiến kẻ phạm tội dễ dàng tiếp tục theo dõi mục tiêu và nạn nhân phải chịu đựng một mình.