Đóng góp cần thiết

Chúng tôi luôn cần những khoản đóng góp cụ thể sau (chỉ):

  • Hỗ trợ tài chính
  • * Kinh thánh
  • * Rosaries (Break-away)
  • Thẻ thánh
  • Bánh ngọt hoặc đồ ăn nhẹ cho các cuộc tụ họp tình nguyện của chúng tôi
  • Tem Bưu chính Mãi mãi

* Lưu ý: Chỉ có một loại Kinh thánh và tràng hạt cụ thể mà chúng tôi được phép phát trong nhà tù. Vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi trước khi gửi hoặc chuyển các mặt hàng này.

Chúng tôi không chấp nhận sách hoặc tài liệu tôn giáo đã qua sử dụng hoặc kém chất lượng.