công nghệ thông tin

Tầm nhìn Công nghệ Thông tin của Giáo phận Orange

Bộ phận CNTT của RCBO cung cấp công nghệ liên tục được cải tiến, chia sẻ, có khả năng mở rộng, tập trung vào việc giảm chi phí và tăng khả năng, Cộng đồng Công giáo.

Tuyên bố sứ mệnh

Bộ phận Công nghệ là một nhóm tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ ưu tiên thông qua việc thực hiện các quy trình và tiêu chuẩn định hướng giá trị.

Mô tả chung –

Văn phòng Công nghệ Thông tin hợp tác với các Tổ chức của Giáo phận để hỗ trợ các mục tiêu công nghệ, giảm chi phí và cung cấp các dịch vụ chất lượng

Người chúng tôi phục vụ –

Văn phòng Công nghệ Thông tin hỗ trợ bất kỳ Tổ chức Giáo phận nào có nhu cầu về công nghệ.

Những gì chúng tôi cung cấp –

Văn phòng Công nghệ Thông tin cung cấp lời khuyên và dịch vụ dựa trên công nghệ, từ việc lựa chọn nhà cung cấp đến việc thay thế máy tính.

Thông tin liên lạc:

(714) 282-3019 hoặc HelpDesk@RCBO.org nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Công nghệ Thông tin.