About Msgr. Stephen Doktorczyk

Msgr. Stephen Doktorczyk, JCD, MBA, thụ phong linh mục năm 2005, là luật sư giáo luật và là Tổng đại diện của Giáo phận Orange. Trong vai trò này, ông là phó cao nhất của Đức Cha Kevin Vann, Giám mục Orange, giám sát các công việc hành chính của Giáo phận.

Msgr. Doktorczyk lấy bằng cử nhân năm 2004 tại Đại học Giáo hoàng St. Thomas Aquinas ở Rôma và năm 2007, Bằng cấp phép về Giáo luật của Đại học Giáo hoàng Gregorian ở Rôma.

Các nhiệm vụ trước đây của ông cho Giáo phận bao gồm đại diện giáo xứ tại Giáo xứ Thánh Joachim ở Costa Mesa, đại diện tư pháp phụ tá tại Tòa án Giáo phận và Đại diện Tư pháp. Năm 2011, ông phục vụ tại Rôma với tư cách là quan chức trong Bộ phận Kỷ luật của Bộ Giáo lý Đức tin. Cùng năm đó, ông bắt đầu làm phụ tá linh hướng tại Trường Cao đẳng Bắc Mỹ ở Rome. Ông cũng đã tiến hành nghiên cứu tiến sĩ về giáo luật tại Đại học Gregorian, nơi vào tháng 10 năm 2015, ông đã bảo vệ thành công luận án của mình với tựa đề: “Kiên trì Bất tuân đối với Quyền lực Giáo hội: Lịch sử, Phân tích và Áp dụng Điều 1371, 2º.” Sau khi luận án được xuất bản vào năm 2016, Doktorczyk trở về nhà của Giáo phận, nơi ông được bổ nhiệm làm Đại diện Tư pháp.

Vào ngày 1 tháng 4 năm 2018, ông được bổ nhiệm làm Tổng Đại diện và đang cư trú tại Nhà thờ Công giáo St. Polycarp ở Stanton, Calif. Trước khi vào chủng viện, Msgr. Doktorczyk làm việc trong lĩnh vực kinh doanh tạp hóa và nhân sự. Ông lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh năm 1998 tại Đại học Bang California Long Beach.

Để kết nối với Msgr. Doktorczyk liên hệ với Gloria De Nomie tại [email protected]

Liên hệ với Gloria De Nomie