Giám sát viên giáo xứ bán thời gian

Nhà thờ Công giáo Saint Columban

Nhà thờ Công giáo Saint Columban ở Garden Grove CA đang tìm kiếm một Người trông coi Giáo xứ.

Nhấp để xem mô tả công việc hoàn chỉnh.

Ứng viên gửi hồ sơ đến Bridget Phillips tại bphillips@saintcolumbanchurch.org

Tagged as: Khai mạc giáo xứ

A completed Diocese of Orange application and resume is required for all open positions.

To apply for this job email your details to bphillips@saintcolumbanchurch.org