Người ghi sổ bán thời gian

Nhà thờ Công giáo Thánh Giuse

Nhà thờ Công giáo St. Joseph ở Placentia đang tìm kiếm một nhân viên kế toán.

Nhấp để xem mô tả công việc hoàn chỉnh.

Các ứng viên gửi sơ yếu lý lịch cho Michael Spillman tại mspillman@stjosephplacentia.org

Hướng dẫn ứng viên và mô tả công việc có thể tham khảo tại đây:
https://www.stjosephplacentia.org/employment-opportunites

Tagged as: Khai mạc giáo xứ

To apply for this job email your details to mspillman@stjosephplacentia.org