Công nhân căn cứ

  • Giáo phận Orange
  • Anywhere

ORANGE CATHOLIC CEMETERIES

Thực hiện các nghi thức cầu nguyện và hỗ trợ trong Nghi thức Tang lễ của Cơ đốc nhân
Cam kết và chôn cất bao gồm duy trì khuôn viên và cơ sở nghĩa trang một cách tôn trọng và trang hoàng.

Nhấp để xem mô tả công việc hoàn chỉnh.

Ứng viên nên gửi hồ sơ đến Mike Wesner: mwesner@rcbo.org

Tagged as: Giáo phận Orange

A completed Diocese of Orange application and resume is required for all open positions.

To apply for this job email your details to mwesner@rcbo.org