Hiệu trưởng trường tiểu học

Trường Công giáo St. Bonaventure

Trường Saint Bonaventure Catholic ở Huntington Beach có hiệu trưởng trường tiểu học ngay lập tức.

Nhấn vào đây để xem mô tả công việc đầy đủ.

Vui lòng gửi sơ yếu lý lịch hiện tại kèm theo thư xin việc tới:
Tiến sĩ Erin CO Barisano, Giám đốc các trường Công giáo Giáo phận Orange Sở các trường Công giáo ebarisano@rcbo.org

A completed Diocese of Orange application and resume is required for all open positions.

To apply for this job email your details to ebarisano@rcbo.org