Một địa điểm
cho tất cả mọi người

Với 57 nhà thờ, 5 trung tâm và 35 trường học trong giáo phận của chúng tôi, chúng tôi có một chỗ ngồi cho bạn.

Cộng đồng 1,3 triệu người Công giáo sôi động của chúng ta đang cùng nhau thực hiện một hành trình đức tin – ngày càng gần gũi hơn với Thiên Chúa và những người khác khi chúng ta khám phá, trải nghiệm và chia sẻ mầu nhiệm của Chúa Kitô. Dưới sự lãnh đạo của Giám mục Kevin W. Vann, Giáo phận OC làm việc để thiết lập và hỗ trợ các giáo xứ và trường học năng động, sôi nổi chào đón tất cả mọi người sống Phúc Âm bằng đức tin, niềm vui, bác ái và hiệp nhất. Chúng tôi hân hạnh chào đón bạn như một phần của cuộc hành trình này!

Câu chuyện cộng đồng
Với OC Catholic

Trở thành một phần của Mục đích
Cao hơn

Nhà thờ Chúa,
Nhà của
Giám mục của chúng tôi

Kết nối
với chúng tôi

Instagram

See you at 4:00 PM for our weekly Live Rosary!

Today, Fr. Martin Hiep Nguyen from La Purisima Church leads us through the Glorious mysteries - live from Christ Cathedral.

Join us later today through the link in our bio.
See you at 4:00 PM for our weekly Live Rosary!

Today, Fr. Martin Hiep Nguyen from La Purisima Church leads us through the Glorious mysteries - live from Christ Cathedral.

Join us later today through the link in our bio.
See you at 4:00 PM for our weekly Live Rosary! Today, Fr. Martin Hiep Nguyen from La Purisima Church leads us through the Glorious mysteries - live from Christ Cathedral. Join us later today through the link in our bio.
1 day ago
View on Instagram |
1/6
AROUND OUR DIOCESE: Patrick Madrid, the popular Relevant Radio radio host, and Catholic book author, hosted his "Patrick Madrid Experience" on Aug. 6 at the Arboretum on the Christ Cathedral campus. 

He spoke on topics such as angels and arguments for the existence of God. Thanks to all who attended! 🙏
AROUND OUR DIOCESE: Patrick Madrid, the popular Relevant Radio radio host, and Catholic book author, hosted his "Patrick Madrid Experience" on Aug. 6 at the Arboretum on the Christ Cathedral campus. 

He spoke on topics such as angels and arguments for the existence of God. Thanks to all who attended! 🙏
AROUND OUR DIOCESE: Patrick Madrid, the popular Relevant Radio radio host, and Catholic book author, hosted his "Patrick Madrid Experience" on Aug. 6 at the Arboretum on the Christ Cathedral campus. 

He spoke on topics such as angels and arguments for the existence of God. Thanks to all who attended! 🙏
AROUND OUR DIOCESE: Patrick Madrid, the popular Relevant Radio radio host, and Catholic book author, hosted his "Patrick Madrid Experience" on Aug. 6 at the Arboretum on the Christ Cathedral campus. 

He spoke on topics such as angels and arguments for the existence of God. Thanks to all who attended! 🙏
AROUND OUR DIOCESE: Patrick Madrid, the popular Relevant Radio radio host, and Catholic book author, hosted his "Patrick Madrid Experience" on Aug. 6 at the Arboretum on the Christ Cathedral campus. He spoke on topics such as angels and arguments for the existence of God. Thanks to all who attended! 🙏
2 days ago
View on Instagram |
2/6
Alpha Online: an opportunity for anyone, anywhere to go online for a weekly discussion of the big questions of life. 

#TryAlpha beginning September 14. 

Sign up, volunteer or learn more through the link in our bio.
Alpha Online: an opportunity for anyone, anywhere to go online for a weekly discussion of the big questions of life. #TryAlpha beginning September 14. Sign up, volunteer or learn more through the link in our bio.
3 days ago
View on Instagram |
3/6
"Bishop Kevin W. Vann’s love of the piano began at age ten when he started taking lessons from his beloved aunt, Sister Mary Margaret Jones, who was a music teacher in his hometown of Springfield, Illinois. In his teenage years, an affinity for player pianos (or self-playing pianos) blossomed, along with the art of rebuilding them."

Read more from this special OC Catholic News feature about Bishop Vann’s love for the player piano, dating back to his youth, at the link in our bio. 🎹
"Bishop Kevin W. Vann’s love of the piano began at age ten when he started taking lessons from his beloved aunt, Sister Mary Margaret Jones, who was a music teacher in his hometown of Springfield, Illinois. In his teenage years, an affinity for player pianos (or self-playing pianos) blossomed, along with the art of rebuilding them." Read more from this special OC Catholic News feature about Bishop Vann’s love for the player piano, dating back to his youth, at the link in our bio. 🎹
6 days ago
View on Instagram |
4/6
If you’re seeing this, say a prayer for your parish priest! 🙏
 
Today we celebrate the feast of St. John Vianney - patron of parish priests. St. John Vianney remained at his parish for over 40 years and transformed the lives of those around him because of his love and dedication to others.
 
For today's reflection, Fr. Martin Bui reminds us that no matter who or where you are, you can make an impact and show the love of Christ to those around you.
 
Learn more from Fr. Martin’s reflection about the life of St. John Vianney through the link in our bio.
 
St. John Vianney, pray for us!
If you’re seeing this, say a prayer for your parish priest! 🙏 Today we celebrate the feast of St. John Vianney - patron of parish priests. St. John Vianney remained at his parish for over 40 years and transformed the lives of those around him because of his love and dedication to others. For today's reflection, Fr. Martin Bui reminds us that no matter who or where you are, you can make an impact and show the love of Christ to those around you. Learn more from Fr. Martin’s reflection about the life of St. John Vianney through the link in our bio. St. John Vianney, pray for us!
1 week ago
View on Instagram |
5/6
Today, Fr. Martin Bui is back to pray the Rosary, live from Christ Cathedral! 

Everyone is welcome to pray with us at 4 PM PST through the link in our bio. 

Let us know how we can pray for you, and we’ll see you there.
Today, Fr. Martin Bui is back to pray the Rosary, live from Christ Cathedral! 

Everyone is welcome to pray with us at 4 PM PST through the link in our bio. 

Let us know how we can pray for you, and we’ll see you there.
Today, Fr. Martin Bui is back to pray the Rosary, live from Christ Cathedral! Everyone is welcome to pray with us at 4 PM PST through the link in our bio. Let us know how we can pray for you, and we’ll see you there.
1 week ago
View on Instagram |
6/6

Đối tác