Một địa điểm
cho tất cả mọi người

Với 57 nhà thờ, 5 trung tâm và 35 trường học trong giáo phận của chúng tôi, chúng tôi có một chỗ ngồi cho bạn.

Cộng đồng 1,3 triệu người Công giáo sôi động của chúng ta đang cùng nhau thực hiện một hành trình đức tin – ngày càng gần gũi hơn với Thiên Chúa và những người khác khi chúng ta khám phá, trải nghiệm và chia sẻ mầu nhiệm của Chúa Kitô. Dưới sự lãnh đạo của Giám mục Kevin W. Vann, Giáo phận OC làm việc để thiết lập và hỗ trợ các giáo xứ và trường học năng động, sôi nổi chào đón tất cả mọi người sống Phúc Âm bằng đức tin, niềm vui, bác ái và hiệp nhất. Chúng tôi hân hạnh chào đón bạn như một phần của cuộc hành trình này!

Câu chuyện cộng đồng
Với OC Catholic

Trở thành một phần của Mục đích
Cao hơn

Nhà thờ Chúa,
Nhà của
Giám mục của chúng tôi

Kết nối
với chúng tôi

Instagram

Who will be saved?

Deacon Modesto reflects on the upcoming weekend's Gospel reading when Jesus is asked, "Lord, will only a few people be saved?" 

Deacon reminds us that salvation comes from God alone, and it is up to us to do all we can to strive toward the narrow gate. 

 👉 Listen to the full Gospel reflection through the link in our bio.
Who will be saved? Deacon Modesto reflects on the upcoming weekend's Gospel reading when Jesus is asked, "Lord, will only a few people be saved?" Deacon reminds us that salvation comes from God alone, and it is up to us to do all we can to strive toward the narrow gate. 👉 Listen to the full Gospel reflection through the link in our bio.
1 day ago
View on Instagram |
1/6
Today, join Deacon Modesto as he leads us through the live Rosary from Christ Cathedral! 

We'll begin to pray at 4 PM. You can pray with us through the link in our profile.

Let us know how we can pray for you via our stories.🙏
Today, join Deacon Modesto as he leads us through the live Rosary from Christ Cathedral! 

We'll begin to pray at 4 PM. You can pray with us through the link in our profile.

Let us know how we can pray for you via our stories.🙏
Today, join Deacon Modesto as he leads us through the live Rosary from Christ Cathedral! We'll begin to pray at 4 PM. You can pray with us through the link in our profile. Let us know how we can pray for you via our stories.🙏
2 days ago
View on Instagram |
2/6
🗓 Mark your calendars for our upcoming "Evangelize Now" conference on Saturday, October 15, 2022! (Formerly known as "Diocesan Ministry Celebration") 

Held at Christ Cathedral, participate in opportunities to equip and empower you to share the Good News and strengthen your love for Jesus in the Eucharist. 

Save the date for this free event! 🙌 

(Link in profile for more info)
🗓 Mark your calendars for our upcoming "Evangelize Now" conference on Saturday, October 15, 2022! (Formerly known as "Diocesan Ministry Celebration") Held at Christ Cathedral, participate in opportunities to equip and empower you to share the Good News and strengthen your love for Jesus in the Eucharist. Save the date for this free event! 🙌 (Link in profile for more info)
3 days ago
View on Instagram |
3/6
Alpha is a series of group conversations that explore the basics of the Christian faith. Everyone’s welcome. You’re invited, no matter your background or beliefs. 

Plus, it’s from the comfort of your own home 💻

Learn more, sign up, or volunteer through the link in our profile. 

#TryAlpha
Alpha is a series of group conversations that explore the basics of the Christian faith. Everyone’s welcome. You’re invited, no matter your background or beliefs. Plus, it’s from the comfort of your own home 💻 Learn more, sign up, or volunteer through the link in our profile. #TryAlpha
3 days ago
View on Instagram |
4/6
AROUND OUR DIOCESE: Yesterday, @ssjcatholicchurch in Huntington Beach hosted “Festa de San Gennaro,” a Traditional Italian Street Festival honoring St. Gennaro. 🇮🇹 

After Mass, the parish served Italian food like, pasta, meatballs, cannolis and more. There was even an Italian Accordion Serenade 🎶 and Bocce Tournament!

#SaintGennaro , pray for us! 🙏
AROUND OUR DIOCESE: Yesterday, @ssjcatholicchurch in Huntington Beach hosted “Festa de San Gennaro,” a Traditional Italian Street Festival honoring St. Gennaro. 🇮🇹 

After Mass, the parish served Italian food like, pasta, meatballs, cannolis and more. There was even an Italian Accordion Serenade 🎶 and Bocce Tournament!

#SaintGennaro , pray for us! 🙏
AROUND OUR DIOCESE: Yesterday, @ssjcatholicchurch in Huntington Beach hosted “Festa de San Gennaro,” a Traditional Italian Street Festival honoring St. Gennaro. 🇮🇹 

After Mass, the parish served Italian food like, pasta, meatballs, cannolis and more. There was even an Italian Accordion Serenade 🎶 and Bocce Tournament!

#SaintGennaro , pray for us! 🙏
AROUND OUR DIOCESE: Yesterday, @ssjcatholicchurch in Huntington Beach hosted “Festa de San Gennaro,” a Traditional Italian Street Festival honoring St. Gennaro. 🇮🇹 

After Mass, the parish served Italian food like, pasta, meatballs, cannolis and more. There was even an Italian Accordion Serenade 🎶 and Bocce Tournament!

#SaintGennaro , pray for us! 🙏
AROUND OUR DIOCESE: Yesterday, @ssjcatholicchurch in Huntington Beach hosted “Festa de San Gennaro,” a Traditional Italian Street Festival honoring St. Gennaro. 🇮🇹 

After Mass, the parish served Italian food like, pasta, meatballs, cannolis and more. There was even an Italian Accordion Serenade 🎶 and Bocce Tournament!

#SaintGennaro , pray for us! 🙏
AROUND OUR DIOCESE: Yesterday, @ssjcatholicchurch in Huntington Beach hosted “Festa de San Gennaro,” a Traditional Italian Street Festival honoring St. Gennaro. 🇮🇹 After Mass, the parish served Italian food like, pasta, meatballs, cannolis and more. There was even an Italian Accordion Serenade 🎶 and Bocce Tournament! #SaintGennaro , pray for us! 🙏
4 days ago
View on Instagram |
5/6
Today we celebrate the Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary 🙌 

“Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ.” 🙏
Today we celebrate the Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary 🙌 “Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ.” 🙏
4 days ago
View on Instagram |
6/6

Đối tác