Một địa điểm
cho tất cả mọi người

Với 57 nhà thờ, 5 trung tâm và 35 trường học trong giáo phận của chúng tôi, chúng tôi có một chỗ ngồi cho bạn.

Cộng đồng 1,3 triệu người Công giáo sôi động của chúng ta đang cùng nhau thực hiện một hành trình đức tin – ngày càng gần gũi hơn với Thiên Chúa và những người khác khi chúng ta khám phá, trải nghiệm và chia sẻ mầu nhiệm của Chúa Kitô. Dưới sự lãnh đạo của Giám mục Kevin W. Vann, Giáo phận OC làm việc để thiết lập và hỗ trợ các giáo xứ và trường học năng động, sôi nổi chào đón tất cả mọi người sống Phúc Âm bằng đức tin, niềm vui, bác ái và hiệp nhất. Chúng tôi hân hạnh chào đón bạn như một phần của cuộc hành trình này!

Câu chuyện cộng đồng
Với OC Catholic

Trở thành một phần của Mục đích
Cao hơn

Nhà thờ Chúa,
Nhà của
Giám mục của chúng tôi

Kết nối
với chúng tôi

Instagram

Eddie's not just studying to become a priest, but he's studying the courts, too! #TeamSeminarian 🏀 

Support Vocations and watch basketball by joining us for the Priests VS Seminarians Game on Friday, June 17 at Mater Dei High School!

rcbo.org/basketball
Eddie's not just studying to become a priest, but he's studying the courts, too! #TeamSeminarian 🏀 

Support Vocations and watch basketball by joining us for the Priests VS Seminarians Game on Friday, June 17 at Mater Dei High School!

rcbo.org/basketball
Eddie's not just studying to become a priest, but he's studying the courts, too! #TeamSeminarian 🏀 Support Vocations and watch basketball by joining us for the Priests VS Seminarians Game on Friday, June 17 at Mater Dei High School! rcbo.org/basketball
18 hours ago
View on Instagram |
1/6
Save the date for these upcoming parish events you can attend around our Diocese! 👉 

5/21-5/22 - Vatican Exhibition of Eucharistic Miracles @ St. Vincent de Paul in Huntington Beach (svdphb.org)

5/28 - “Becoming Holy Spouses” Dating & Marriage Workshop at St. Polycarp in Stanton (stpolycarp.org)

6/5 - “Spend Your Pentecost with the Holy Spirit” Retreat at St. Hedwig in Los Alamitos (sainthedwig.org)
Save the date for these upcoming parish events you can attend around our Diocese! 👉 

5/21-5/22 - Vatican Exhibition of Eucharistic Miracles @ St. Vincent de Paul in Huntington Beach (svdphb.org)

5/28 - “Becoming Holy Spouses” Dating & Marriage Workshop at St. Polycarp in Stanton (stpolycarp.org)

6/5 - “Spend Your Pentecost with the Holy Spirit” Retreat at St. Hedwig in Los Alamitos (sainthedwig.org)
Save the date for these upcoming parish events you can attend around our Diocese! 👉 

5/21-5/22 - Vatican Exhibition of Eucharistic Miracles @ St. Vincent de Paul in Huntington Beach (svdphb.org)

5/28 - “Becoming Holy Spouses” Dating & Marriage Workshop at St. Polycarp in Stanton (stpolycarp.org)

6/5 - “Spend Your Pentecost with the Holy Spirit” Retreat at St. Hedwig in Los Alamitos (sainthedwig.org)
Save the date for these upcoming parish events you can attend around our Diocese! 👉 

5/21-5/22 - Vatican Exhibition of Eucharistic Miracles @ St. Vincent de Paul in Huntington Beach (svdphb.org)

5/28 - “Becoming Holy Spouses” Dating & Marriage Workshop at St. Polycarp in Stanton (stpolycarp.org)

6/5 - “Spend Your Pentecost with the Holy Spirit” Retreat at St. Hedwig in Los Alamitos (sainthedwig.org)
Save the date for these upcoming parish events you can attend around our Diocese! 👉 5/21-5/22 - Vatican Exhibition of Eucharistic Miracles @ St. Vincent de Paul in Huntington Beach (svdphb.org) 5/28 - “Becoming Holy Spouses” Dating & Marriage Workshop at St. Polycarp in Stanton (stpolycarp.org) 6/5 - “Spend Your Pentecost with the Holy Spirit” Retreat at St. Hedwig in Los Alamitos (sainthedwig.org)
3 days ago
View on Instagram |
2/6
Today, Seminarian Cole hosts our weekly Rosary before he heads back to seminary this Summer! Pray with us today at 4 PM through the link in our bio. 

Let us know how we can pray for you through our story, and we’ll see you at 4! 🙏
Today, Seminarian Cole hosts our weekly Rosary before he heads back to seminary this Summer! Pray with us today at 4 PM through the link in our bio. 

Let us know how we can pray for you through our story, and we’ll see you at 4! 🙏
Today, Seminarian Cole hosts our weekly Rosary before he heads back to seminary this Summer! Pray with us today at 4 PM through the link in our bio. Let us know how we can pray for you through our story, and we’ll see you at 4! 🙏
3 days ago
View on Instagram |
3/6
Meet Fr. Ben Tran, one of the players on #TeamPriest. 👉 

Be sure to get your tickets to see Fr. Ben, other priests and seminarians at the upcoming Priests VS Seminarians basketball game. Link in bio! 🏀 

WHEN: Friday, June 17 at 7 PM
WHERE: Mater Dei High School
Meet Fr. Ben Tran, one of the players on #TeamPriest. 👉 

Be sure to get your tickets to see Fr. Ben, other priests and seminarians at the upcoming Priests VS Seminarians basketball game. Link in bio! 🏀 

WHEN: Friday, June 17 at 7 PM
WHERE: Mater Dei High School
Meet Fr. Ben Tran, one of the players on #TeamPriest. 👉 Be sure to get your tickets to see Fr. Ben, other priests and seminarians at the upcoming Priests VS Seminarians basketball game. Link in bio! 🏀 WHEN: Friday, June 17 at 7 PM WHERE: Mater Dei High School
4 days ago
View on Instagram |
4/6
We join Bishop Vann in praying for our entire Orange County Christian community.
 
Let us pray. 🙏
We join Bishop Vann in praying for our entire Orange County Christian community.
 
Let us pray. 🙏
We join Bishop Vann in praying for our entire Orange County Christian community. Let us pray. 🙏
4 days ago
View on Instagram |
5/6
Support Vocations. Watch Basketball. 

2022 Priests VS Seminarians Basketball Game 🏀 

WHEN: Friday, June 17 at 7 PM
WHERE: Mater Dei High School

Get your tickets today: link in bio 🎟
Support Vocations. Watch Basketball. 2022 Priests VS Seminarians Basketball Game 🏀 WHEN: Friday, June 17 at 7 PM WHERE: Mater Dei High School Get your tickets today: link in bio 🎟
1 week ago
View on Instagram |
6/6

Đối tác