Một địa điểm
cho tất cả mọi người

Với 57 nhà thờ, 5 trung tâm và 35 trường học trong giáo phận của chúng tôi, chúng tôi có một chỗ ngồi cho bạn.

Cộng đồng 1,3 triệu người Công giáo sôi động của chúng ta đang cùng nhau thực hiện một hành trình đức tin – ngày càng gần gũi hơn với Thiên Chúa và những người khác khi chúng ta khám phá, trải nghiệm và chia sẻ mầu nhiệm của Chúa Kitô. Dưới sự lãnh đạo của Giám mục Kevin W. Vann, Giáo phận OC làm việc để thiết lập và hỗ trợ các giáo xứ và trường học năng động, sôi nổi chào đón tất cả mọi người sống Phúc Âm bằng đức tin, niềm vui, bác ái và hiệp nhất. Chúng tôi hân hạnh chào đón bạn như một phần của cuộc hành trình này!

Câu chuyện cộng đồng
Với OC Catholic

Trở thành một phần của Mục đích
Cao hơn

Nhà thờ Chúa,
Nhà của
Giám mục của chúng tôi

Kết nối
với chúng tôi

Instagram

Autumn's in the air at St. Hedwig Parish in Los Alamitos! 🍂🎡

Last weekend, St. Hedwig hosted its annual "Autumnfest," which featured food, games, live entertainment, and carnival rides. It is one of the largest events held in the city of Los Alamitos!
Autumn's in the air at St. Hedwig Parish in Los Alamitos! 🍂🎡

Last weekend, St. Hedwig hosted its annual "Autumnfest," which featured food, games, live entertainment, and carnival rides. It is one of the largest events held in the city of Los Alamitos!
Autumn's in the air at St. Hedwig Parish in Los Alamitos! 🍂🎡

Last weekend, St. Hedwig hosted its annual "Autumnfest," which featured food, games, live entertainment, and carnival rides. It is one of the largest events held in the city of Los Alamitos!
Autumn's in the air at St. Hedwig Parish in Los Alamitos! 🍂🎡

Last weekend, St. Hedwig hosted its annual "Autumnfest," which featured food, games, live entertainment, and carnival rides. It is one of the largest events held in the city of Los Alamitos!
Autumn's in the air at St. Hedwig Parish in Los Alamitos! 🍂🎡

Last weekend, St. Hedwig hosted its annual "Autumnfest," which featured food, games, live entertainment, and carnival rides. It is one of the largest events held in the city of Los Alamitos!
Autumn's in the air at St. Hedwig Parish in Los Alamitos! 🍂🎡 Last weekend, St. Hedwig hosted its annual "Autumnfest," which featured food, games, live entertainment, and carnival rides. It is one of the largest events held in the city of Los Alamitos!
15 hours ago
View on Instagram |
1/6
What is a Vocation 101 series?⁠
⁠
Vocations 101 is a 6-week small-group based series where each week, our Vocations team will guide you with resources and discussion to give you tools to best discern God’s purpose for your life.⁠
⁠
When: Monday, Oct. 10, 2022⁠
Where: Pastoral Center at Christ Cathedral Campus⁠
Time: 6PM to 8:30PM⁠
⁠
This series is free, but registration is required by Oct. 3.⁠
⁠
Link in bio to register!
What is a Vocation 101 series?⁠ ⁠ Vocations 101 is a 6-week small-group based series where each week, our Vocations team will guide you with resources and discussion to give you tools to best discern God’s purpose for your life.⁠ ⁠ When: Monday, Oct. 10, 2022⁠ Where: Pastoral Center at Christ Cathedral Campus⁠ Time: 6PM to 8:30PM⁠ ⁠ This series is free, but registration is required by Oct. 3.⁠ ⁠ Link in bio to register!
20 hours ago
View on Instagram |
2/6
Calling all #HazelWrightOrgan enthusiasts! 💿 ⁠
⁠
David Ball’s newly-recorded CD on the restored Hazel Wright Organ will be available for purchase in person this Friday, Sept. 30, before and after the Dedication Concert at 7 PM.⁠
⁠
Don't miss this opportunity to bring the sounds of the Hazel into your home!⁠
⁠
👉 Visit the link in our bio to purchase tickets to Friday's concert featuring Hector Olivera.
Calling all #HazelWrightOrgan enthusiasts! 💿 ⁠ ⁠ David Ball’s newly-recorded CD on the restored Hazel Wright Organ will be available for purchase in person this Friday, Sept. 30, before and after the Dedication Concert at 7 PM.⁠ ⁠ Don't miss this opportunity to bring the sounds of the Hazel into your home!⁠ ⁠ 👉 Visit the link in our bio to purchase tickets to Friday's concert featuring Hector Olivera.
1 day ago
View on Instagram |
3/6
You are invited to attend the Blue Mass THIS Thursday as we pray and honor all law enforcement, fire/rescue, and emergency personnel who serve the Orange County community. 👨‍🚒 🚓⁠
⁠
The Mass begins at 7 PM at Christ Cathedral and is presided by Bishop Freyer. ⁠
⁠
All current or retired law enforcement, fire/rescue, and emergency personnel are encouraged to attend in uniform. Family, friends, and those who want to express their thanks are welcome!
You are invited to attend the Blue Mass THIS Thursday as we pray and honor all law enforcement, fire/rescue, and emergency personnel who serve the Orange County community. 👨‍🚒 🚓⁠ ⁠ The Mass begins at 7 PM at Christ Cathedral and is presided by Bishop Freyer. ⁠ ⁠ All current or retired law enforcement, fire/rescue, and emergency personnel are encouraged to attend in uniform. Family, friends, and those who want to express their thanks are welcome!
2 days ago
View on Instagram |
4/6
Here's a look into the event schedule for Evangelize Now 2022 👉

The Evangelize Now Conference, held on Saturday, October 15 at Christ Cathedral, inspires Catholics to live a life of joyful mission and shows us how to share the great Good News of Jesus to our friends, family and the world. 🔥 

Cost: free! Register today through the link in our bio.
Here's a look into the event schedule for Evangelize Now 2022 👉

The Evangelize Now Conference, held on Saturday, October 15 at Christ Cathedral, inspires Catholics to live a life of joyful mission and shows us how to share the great Good News of Jesus to our friends, family and the world. 🔥 

Cost: free! Register today through the link in our bio.
Here's a look into the event schedule for Evangelize Now 2022 👉

The Evangelize Now Conference, held on Saturday, October 15 at Christ Cathedral, inspires Catholics to live a life of joyful mission and shows us how to share the great Good News of Jesus to our friends, family and the world. 🔥 

Cost: free! Register today through the link in our bio.
Here's a look into the event schedule for Evangelize Now 2022 👉 The Evangelize Now Conference, held on Saturday, October 15 at Christ Cathedral, inspires Catholics to live a life of joyful mission and shows us how to share the great Good News of Jesus to our friends, family and the world. 🔥  Cost: free! Register today through the link in our bio.
4 days ago
View on Instagram |
5/6
Calling all Young Adults (18-35) discerning their vocation 👇

⁠ Join us for @ocvocations 6-week Vocations 101 series starting Monday, October 10. Vocations 101 is a small-group based series where each week, our Vocations team will guide you with resources and discussion to give you tools to best discern God’s purpose for your life.⁠ ⁠ 

First meeting: Monday, Oct. 10, 2022 at the Pastoral Center at Christ Cathedral from 6PM to 8:30PM⁠.
⁠
This series is free, but registration is required by Oct. 3rd.⁠ ⁠ Link in our Bio.
Calling all Young Adults (18-35) discerning their vocation 👇 ⁠ Join us for @ocvocations 6-week Vocations 101 series starting Monday, October 10. Vocations 101 is a small-group based series where each week, our Vocations team will guide you with resources and discussion to give you tools to best discern God’s purpose for your life.⁠ ⁠ First meeting: Monday, Oct. 10, 2022 at the Pastoral Center at Christ Cathedral from 6PM to 8:30PM⁠. ⁠ This series is free, but registration is required by Oct. 3rd.⁠ ⁠ Link in our Bio.
5 days ago
View on Instagram |
6/6

Đối tác