Một địa điểm
cho tất cả mọi người

Với 57 nhà thờ, 5 trung tâm và 35 trường học trong giáo phận của chúng tôi, chúng tôi có một chỗ ngồi cho bạn.

Cộng đồng 1,3 triệu người Công giáo sôi động của chúng ta đang cùng nhau thực hiện một hành trình đức tin – ngày càng gần gũi hơn với Thiên Chúa và những người khác khi chúng ta khám phá, trải nghiệm và chia sẻ mầu nhiệm của Chúa Kitô. Dưới sự lãnh đạo của Giám mục Kevin W. Vann, Giáo phận OC làm việc để thiết lập và hỗ trợ các giáo xứ và trường học năng động, sôi nổi chào đón tất cả mọi người sống Phúc Âm bằng đức tin, niềm vui, bác ái và hiệp nhất. Chúng tôi hân hạnh chào đón bạn như một phần của cuộc hành trình này!

Câu chuyện cộng đồng
Với OC Catholic

Trở thành một phần của Mục đích
Cao hơn

Nhà thờ Chúa,
Nhà của
Giám mục của chúng tôi

Kết nối
với chúng tôi

Instagram

🇺🇸 All are welcomed to celebrate Memorial Day at one of four cemetery locations at 10 AM on Monday, May 30:

- Christ Cathedral, Garden Grove (Fr. Christopher Smith)
- Ascension in Lake Forest (Bishop Thanh Thai Nguyen)
- Holy Sepulcher in Orange (Bishop Timothy Freyer)
- Good Shepherd in Huntington Beach (Fr. Kevin Sweeney)
 
After Christ Cathedral’s Mass, the celebration continues around 11 AM and includes bagpipe music, a 21-gun salute, the release of 100 doves, military songs, and dozens of U.S. Marines carrying flags and joining in the procession. 🕊
🇺🇸 All are welcomed to celebrate Memorial Day at one of four cemetery locations at 10 AM on Monday, May 30: - Christ Cathedral, Garden Grove (Fr. Christopher Smith) - Ascension in Lake Forest (Bishop Thanh Thai Nguyen) - Holy Sepulcher in Orange (Bishop Timothy Freyer) - Good Shepherd in Huntington Beach (Fr. Kevin Sweeney) After Christ Cathedral’s Mass, the celebration continues around 11 AM and includes bagpipe music, a 21-gun salute, the release of 100 doves, military songs, and dozens of U.S. Marines carrying flags and joining in the procession. 🕊
12 hours ago
View on Instagram |
1/6
Read Bishop Vann's entire reflection on confronting the recent tragedies around the country with justice, prayer, and the wisdom of the saints using the link in our bio. 

Together in faith we join in prayer and action. 🙏
Read Bishop Vann's entire reflection on confronting the recent tragedies around the country with justice, prayer, and the wisdom of the saints using the link in our bio. Together in faith we join in prayer and action. 🙏
14 hours ago
View on Instagram |
2/6
We're excited to have Fr. Bao Thai host our Live Rosary today!
 
Join us at 4 PM PST through the link in our bio to pray with us. Let us know how we can pray for you through our stories.
 
See you then! 🙏
We're excited to have Fr. Bao Thai host our Live Rosary today!
 
Join us at 4 PM PST through the link in our bio to pray with us. Let us know how we can pray for you through our stories.
 
See you then! 🙏
We're excited to have Fr. Bao Thai host our Live Rosary today! Join us at 4 PM PST through the link in our bio to pray with us. Let us know how we can pray for you through our stories. See you then! 🙏
2 days ago
View on Instagram |
3/6
👉 Did you know? #HazelFacts 

Join us as we bless the newly-restored Hazel Wright Organ at Christ Cathedral on Friday, June 10 at 6:30 PM. 

All are welcomed to attend the ceremony in-person or via live stream with Bishop Vann and guest Josep Solé Coll - official Papal organist for the Vatican. 

HazelWrightOrgan.com
#HazelisBack
👉 Did you know? #HazelFacts 

Join us as we bless the newly-restored Hazel Wright Organ at Christ Cathedral on Friday, June 10 at 6:30 PM. 

All are welcomed to attend the ceremony in-person or via live stream with Bishop Vann and guest Josep Solé Coll - official Papal organist for the Vatican. 

HazelWrightOrgan.com
#HazelisBack
👉 Did you know? #HazelFacts Join us as we bless the newly-restored Hazel Wright Organ at Christ Cathedral on Friday, June 10 at 6:30 PM. All are welcomed to attend the ceremony in-person or via live stream with Bishop Vann and guest Josep Solé Coll - official Papal organist for the Vatican. HazelWrightOrgan.com #HazelisBack
3 days ago
View on Instagram |
4/6
Eddie's not just studying to become a priest, but he's studying the courts, too! #TeamSeminarian 🏀 

Support Vocations and watch basketball by joining us for the Priests VS Seminarians Game on Friday, June 17 at Mater Dei High School!

rcbo.org/basketball
Eddie's not just studying to become a priest, but he's studying the courts, too! #TeamSeminarian 🏀 

Support Vocations and watch basketball by joining us for the Priests VS Seminarians Game on Friday, June 17 at Mater Dei High School!

rcbo.org/basketball
Eddie's not just studying to become a priest, but he's studying the courts, too! #TeamSeminarian 🏀 Support Vocations and watch basketball by joining us for the Priests VS Seminarians Game on Friday, June 17 at Mater Dei High School! rcbo.org/basketball
6 days ago
View on Instagram |
5/6
Save the date for these upcoming parish events you can attend around our Diocese! 👉 

5/21-5/22 - Vatican Exhibition of Eucharistic Miracles @ St. Vincent de Paul in Huntington Beach (svdphb.org)

5/28 - “Becoming Holy Spouses” Dating & Marriage Workshop at St. Polycarp in Stanton (stpolycarp.org)

6/5 - “Spend Your Pentecost with the Holy Spirit” Retreat at St. Hedwig in Los Alamitos (sainthedwig.org)
Save the date for these upcoming parish events you can attend around our Diocese! 👉 

5/21-5/22 - Vatican Exhibition of Eucharistic Miracles @ St. Vincent de Paul in Huntington Beach (svdphb.org)

5/28 - “Becoming Holy Spouses” Dating & Marriage Workshop at St. Polycarp in Stanton (stpolycarp.org)

6/5 - “Spend Your Pentecost with the Holy Spirit” Retreat at St. Hedwig in Los Alamitos (sainthedwig.org)
Save the date for these upcoming parish events you can attend around our Diocese! 👉 

5/21-5/22 - Vatican Exhibition of Eucharistic Miracles @ St. Vincent de Paul in Huntington Beach (svdphb.org)

5/28 - “Becoming Holy Spouses” Dating & Marriage Workshop at St. Polycarp in Stanton (stpolycarp.org)

6/5 - “Spend Your Pentecost with the Holy Spirit” Retreat at St. Hedwig in Los Alamitos (sainthedwig.org)
Save the date for these upcoming parish events you can attend around our Diocese! 👉 

5/21-5/22 - Vatican Exhibition of Eucharistic Miracles @ St. Vincent de Paul in Huntington Beach (svdphb.org)

5/28 - “Becoming Holy Spouses” Dating & Marriage Workshop at St. Polycarp in Stanton (stpolycarp.org)

6/5 - “Spend Your Pentecost with the Holy Spirit” Retreat at St. Hedwig in Los Alamitos (sainthedwig.org)
Save the date for these upcoming parish events you can attend around our Diocese! 👉 5/21-5/22 - Vatican Exhibition of Eucharistic Miracles @ St. Vincent de Paul in Huntington Beach (svdphb.org) 5/28 - “Becoming Holy Spouses” Dating & Marriage Workshop at St. Polycarp in Stanton (stpolycarp.org) 6/5 - “Spend Your Pentecost with the Holy Spirit” Retreat at St. Hedwig in Los Alamitos (sainthedwig.org)
1 week ago
View on Instagram |
6/6

Đối tác